2 ML x 600 puffs

50% HHC

THC Free

NATURAL TERPENES

Varianten

Gelato, Amnesia, Zkittlez, HHC Öl